Sách hay: What Got You Here Won’t Get You There – Thành công hôm nay chưa chắc thành đạt ngày mai

hôm nay chưa chắc thành đạt ngày mai là những chia sẻ của Marshall Goldsmith về cách để bước lên những bậc thang ngày càng cao hơn.

[Sách hay] Tìm kiếm cách để thành công hơn nữa

Marshall Goldsmith là nhà huấn luyện cho các được kính trọng ở Mỹ.

Marshall Goldsmith lấy bằng tiến sĩ tại Đại học UCLA và giảng dạy tại khoa về các chương trình giáo dục cho nhà quản trị tại Trường Kinh doanh Tuck thuộc Dartmouth College.

Hiệp hội Quản lý Mỹ vinh danh Marshall Goldsmith là một trong 50 nhà tư tưởng vĩ đại và nhà lãnh đạo kinh doanh có ảnh hưởng trong ngành. Tạp chí Business Week bình chọn ông là một trong những nhà tư vấn có ảnh hưởng trong lịch sử phát triển năng lực lãnh đạo.

Năm 2006, Đại học Quốc tế Alliant đặt tên ông cho một trường thành viên – Trường quản lý Marshall Goldsmith.

Thành công hôm nay chưa chắc thành đạt ngày mai (nguyên tác: What got you here won’t get you there) là sự đúc kết kinh nghiệm hơn 30 năm làm việc của Marshall Goldsmith về phát triển bản thân.

Bản quyền tiếng Việt: NXB Trẻ
Bản quyền tiếng Việt: NXB Trẻ

Marshall đã chỉ ra 20 thói quen làm cản bước tiến thành công. Từ đó ông đưa ra những lời khuyên dễ hiểu, thẳng thắn và dễ áp dụng để bỏ đi những thói quen cản bước tiến đó, vươn tới thành công ngày càng xa hơn như mình mong muốn.

Nhận xét về cuốn sách này, CEO Toyota Financial Services George Borst đã viết rằng: “Với cách viết lôi cuốn, thẳng thắn, Marshall có thể chỉ ra các vấn đề khó chịu bằng một cách không gây phật lòng độc giả. Kết quả là không chỉ nhà lãnh đạo thành công hơn, mà cả tập thể lớn mạnh hơn”.

Còn Alan Mulally – CEO Ford Motor Company thì khẳng định: “Quyết tâm cải tiến liên tục của cả tập thể kết hợp với quy trình cải tiến được kiểm chứng của Marshall: Thành công tuyệt vời!”.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>